Trainingen

Toekomstperspectief

Waar wil je met jouw unieke talenten en passies naartoe? Wil je een totaal andere richting ingaan of bestaande kwaliteiten anders gaan benutten? Laat ons met je meedenken en samen op zoek gaan naar wat bij je past en wat ook op langere termijn tot een haalbaar perspectief leidt. 

We brengen samen in beeld welke matches er zijn tussen opgedane ervaring en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hoe kom jij opnieuw in je kracht te staan?  Kernkwaliteiten worden steeds duidelijker en prioriteiten gerichter gesteld door verdieping in een toekomstperspectief dat haalbaar is, je niet onder- of overschat en dus passend is bij wat je echt te geven hebt. 

Wat is mindfulness

Aandacht schenken aan wat zich voordoet van moment tot moment zonder oordelen, wordt mindfulness genoemd. Mindfulness hangt samen met het persoonlijk welbevinden. Mindfulness houdt zich bezig met het hier en nu! 
Het betekent je blootstellen voor wat er echt speelt. Als je oprecht aandacht schenkt aan jou binnenwereld kun je ontdekken wat je wilt in/met jou leven. Je leert luisteren naar de stem van jou hart. Dit kan zweverig klinken. Maar het gaat hier eigenlijk alleen maar om het vermogen om te voelen wat je echt wilt, wat je echt gelukkig maakt. 
Het doel van deze training is om bewuster en beter om te gaan met stress, pijn en andere ongemakken. Je leert om stil te staan bij de zaken die er echt toe doen. Je krijgt handvaten om bewust en open aanwezig  te zijn bij wat er nu gebeurt. Het is goed zoals het is!
Doelgroep: Jong en oud. Mensen die baat hebben bij het  bewust worden van het innerlijke proces.
Gelukkig zijn, meer aandacht voor jezelf, positief denken, houden van jezelf, zijn voorbeelden van onderwerpen die in de training voorbij komen. Kandidaten ervaren dat ze meer ontspannen in het leven staan en uitdagingen met meer energie tegemoet treden.

Inzicht in je persoonlijkheid: het Enneagram

Wat is jouw basismotivatie van waaruit je naar de wereld kijkt en hoe je handelt? Ben je met name een denker, een doener of een voeler? Is je hart bepalend voor de keuzes die je maakt, of ben je sterk analytisch en wil je vooral veel grip op de wereld om je heen vanuit een meer rationeel oogpunt? Het Enneagram is een manier van zelfverdieping waarbij we beginnen met een vragenlijst die een eerst blauwdruk geeft van je basistype: wat is bepalend voor de manier waarop je in het leven staat en ben je in staat om patronenen die je belemmeren te doorbreken? Doel is om sterker gebruik te gaan leren maken van je persoonlijke kwaliteiten: benut je jouw talent optimaal of word je misschien onnodig door bepaalde angsten afgeremd? De informatie uit deze training geeft je meer zelfinzicht en dat kun je overal toepassen: prive in het zoeken naar werk, in de keuzes die je maakt op allerlei levensterreinen. Wanneer je meer weet over de motieven van waaruit je handelt, kun je eerder leren aansturen op meer effectieve manieren die je eerder bij je doel brengen. Een training dus, gericht op het aanboren van meer persoonlijke kracht vanuit een dieper inzicht in jezelf.

De kracht in mij

Waarom is het vaak zo makkelijk om vooral vanuit beperkingen te denken en mogelijkheden niet te zien, voelen of benoemen? Als het gaat om zelfvertrouwen en eigenwaarde stellen we ons soms afhankelijk op van wat anderen vinden of wat we denken dat anderen van ons vinden of aan ons zien. Gevoelens van minderwaardigheid kunnen onnodig bepalend worden voor wat we denken te kunnen bereiken. Doel is om opnieuw naar je persoonlijke kracht te leren bewegen en deze optimaal te benutten. Wat maakt jou uniek, sterk en meer dan waardevol en hoe kun je dit – opnieuw – leren omarmen? Vaak is het van belang om op zoek te gaan naar je balans in ontspanning en inspanning. Momenten van ontspanning kunnen je veel vertellen over de kracht en passie die je wellicht echt wel hebt, maar nog niet voldoende benut omdat je meer op inspanning (huishouden, zorg voor kinderen of anderen, werk etc) gericht bent. Bewust tijd nemen om je kracht te herkennen en veel vaker aan te wenden, is absoluut een doel binnen deze training.

Tijdens de dagdelen maken we opdrachten die de nadruk leggen op het verband tussen gedrag, gedachten en gevoelens. Je kunt hierin meer dan zelfsturend zijn op een positieve manier wanneer je aandacht besteed aan hoe je de rust vindt om te voelen wat je nodig hebt. Je behoeften de ruimte geven die ze verdienen, kan ervoor zorgen dat je steeds gerichter voor jezelf kiest en dat boort de kracht in jezelf aan. Een gezonde dosis egoïsme, niet meteen altijd ‘ja’ naar de ander, maar eerst even bedenken wat JIJ nodig hebt! Weg dus met de denkfouten die we vaak maken als het gaat om wat ons tegenhoudt om optimaal te genieten.

Lichaamsbeleving

Ben je blij met hoe je eruit ziet? Zit je lekker in je vel of focus je vooral op wat je niet mooi vindt en hoe werkt dat dan door in hoe je over jezelf denkt? Voor sommige mensen is hun gewicht bijvoorbeeld bepalend voor hun lichaamsbeleving. Voor anderen zijn ervaringen bepalend omdat ze bijvoorbeeld erg perfectionistisch zijn en wanneer de controle ontbreekt, ze dit in hun lijf voelen en dus liever vanuit hun hoofd en dus hun denken leven. Het lichaam wordt genegeerd, maar uiteindelijk spreekt je lijf toch, of je nu wilt of niet. Spanningen, vermoeidheid en andere negatieve emoties gaan zich omzetten in lichamelijke klachten. Je minder lekker voelen, kan dan een basis gaan vormen voor een negatieve lichaamsbeleving. Lusteloos, geen energie, lamgeslagen zijn en dus uitputting voelen, het zijn allemaal aspecten die onze lichaamsbeleving kunnen bepalen. Tijdens de training willen we juist bewustwording van de manier waarop je naar jezelf kijkt en jezelf voelt op gang brengen: welke boodschap geef jij aan jezelf als het gaat om hoe je in je vel zit en naar jezelf kijkt? Uiteraard is het doel om te werken aan een positieve lichaamsbeleving: mild en vanuit compassie voor jezelf leren zorgen en je mooie kanten te benutten om steeds meer in je eigen kracht te gaan staan.

Tijdens de training zijn er zowel momenten van zelfreflectie op basis van gerichte vragen over je achtergrond en de ervaringen waarvan jij denkt dat ze bepalend zijn voor jouw lichaamsbeleving. Ook wordt er vaak gericht om feedback uit de groep gevraagd: hoe ziet de ander jou? Wat straal je uit en wat valt de ander op? Juist daardoor krijg je soms verrassende effecten als het gaat om bewustwording m.b.t. je totale zelf. We kijken ook in een spiegel, vragen je om thuis je eigen modeshow te houden en met het mooiste of fijnste wat je hebt naar een dagdeel te komen en te vertellen wat het met je doet als je oprecht aandacht aan jezelf besteed. Kortom, een training die je bewust maakt van de mogelijkheden die je hebt om ook nu een fijn gevoel over jezelf te stimuleren en vast te houden.

Assertiviteitstraining

Heb je het idee dat mensen steeds over je heen walsen? Dat ze gebruik van je maken, dat je dingen tegen je zin in doet? Dan is deze training is voor jou!

Tijdens deze Assertiviteitstraining pakken we diverse onderwerpen aan, oa:

  • Grenzen ontdekken en nagaan hoe je merkt dat iemand over je grens gaat
  • Grenzen (leren) aangeven
  • Nee durven zeggen zonder schuldgevoel
  • Gezonde dosis van zelfredzaamheid
  • Wat zijn de effecten van te weinig en te veel assertief zijn?
  • Hoe is het om te kwetsen (zonder dat je dat weet) en gekwetst te worden?
  • Nagaan bij jezelf: wat heb IK nodig?
  • Voor anderen klaar staan, of jezelf wegcijferen?
  • Nagaan: waar wordt je onzeker / boos van?
  • Beschrijven: wat is voor jouw een conflictsituatie? En hoe ga je daar mee om?

De doelstelling van de training is het bewerkstelligen van een zodanige verandering in het gedrag, dat men op een rustige en duidelijke manier opkomt voor zichzelf, zonder de ander daarbij nodeloos te kwetsen. Na het volgen van deze training zal het uitspreken van gedachten en gevoelens makkelijker gaan, juist in situaties waarin (je denkt dat) mensen iets anders van je verwachten. Ook komt het voor, dat je geleerd hebt wat je over-assertieve houding met anderen kan doen, en dat je tijdens de training geleerd hebt jezelf wat af te remmen of jezelf in acht te nemen. Voordeel is dat je meer voor elkaar krijgt omdat je respectvol(ler) met de anderen om kan gaan.
Er wordt gewerkt met en in een groep mensen die tegen hetzelfde aanlopen als jij. We geven elkaar respectvol feedback. Tussen de trainingsbijeenkomsten in, krijg je huiswerk mee. Dat bespreken we dan de keer erna.
Je werkt concreet aan je eigen specifieke doelen. Je bent trots als je een keer voor jezelf bent opgekomen en dat dat goed aankomt bij de ander.
Kortom: dit is een training die je sterker en assertiever maakt!


Contact

Kracht
Jan Frederik Vlekkeweg 10-16 
5026 RJ Tilburg

 

Marcella Raaijmakers: 06-34671766
Nicolette Beemster: 06-11564987
info@kr8.nu


 Waarborging privacy

Netwerk partners