Systeembehandeling

Systeembehandeling

Het gezin als ‘systeem’ – zoals we dat vaktechnisch noemen -  draaiende houden. Problemen bij de opvoeding of je energie moeten verdelen over alle gezinsleden. Samengestelde gezinnen, een gewenningsproces dat om oprechte energie vraagt van alle leden. Waar staan jullie los van elkaar en samen? Welke verbindingen verdienen aandacht omdat ze misschien wat uit het oog zijn verloren of omdat je elkaar niet zonder meer begrijpt en kunt vinden in gezamenlijke doelen en behoeften. Je verdiepen in je eigen plek binnen het gezin en in die van de ander om samen het contact weer te versterken, is een mooi proces wanneer jullie even dreigen vast te lopen door allerlei omstandigheden die je niet had voorzien of die erin sluipen omdat je het soms al druk genoeg hebt. Een nieuw evenwicht vinden in hoe je je tijd verdeelt over dat wat er echt toe doet, kan tot nieuwe energie leiden. Wat zou je tegenhouden? Geef jezelf en jouw gezin de kans om het samen anders te doen.


Netwerk partners