Aanbod

Ons aanbod past zich aan aan de vraag van onze deelnemers. Wanneer bijvoorbeeld depressie een veel gehoorde klacht is, focussen we op het opnieuw leren aangaan van positieve activiteiten en helpt het om onderlinge verbinding bij de deelnemers op gang te brengen. Steun, onbevooroordeeld luisteren en met respect de belevingswereld van de deelnemer ombuigen naar een gelukkiger perspectief, is bij alle trainingen het centrale doel.
De focus ligt daarnaast op het versterken van de vaardigheden die nodig zijn om weer terug aan het werk te kunnen gaan. Het besef dat door gerichte zelfverdieping er meer inzicht ontstaat in werknemersvaardigheden, een gedegen en haalbaar arbeidsmarkt perspectief en dat dit wordt versterkt door een verhoogde persoonlijke effectiviteit, komen in de diverse trainingen die we geven aan bod. Het streven is om een haalbaar, passend en stimulerend nieuw perspectief te genereren.
Trainingen omvatten gemiddeld 6 tot 8 bijeenkomsten (8 weken, telkens 1 dagdeel). We werken samen aan vaardigheden als:

 • Assertiviteit: nee durven zeggen zonder schuldgevoel, dat is vaak een behoorlijke stap voor onze deelnemers. Met respect durven vasthouden aan wat je echt wilt laten weten zonder anderen, maar met name jezelf, te kort te doen. Wanneer mensen trouw blijven aan wat ze echt willen bereiken, versterkt dit hun eigen effectiviteit. Lees verder
 • Lichaamsbeleving: wat is ervoor nodig om jezelf positief te zien, je lijf als krachtig instrument te ervaren om jezelf mooi, waardevol en krachtig uit te dragen. Onderwerpen die voorbij komen zijn: gewicht, pijn, onrealistische en nare gedachten over het eigen lichaam, chronische klachten, ongewenste kinderloosheid en andere zaken die door onze deelnemers worden uitgedragen en die deels onnodig belemmerend werken. Kracht kan uit je lichamelijke beleving geput worden wanneer je durft te geloven in je zelfsturende vermogen. Dit bevordert de eigenwaarde enorm! Lees verder
 • De kracht in mij: zelfvertrouwen en eigenwaarde. Wat houdt je tegen om je persoonlijke kracht te laten zien? Vaak zijn er onbewust motieven om je energie weg te geven en je eigen behoeften te negeren. Inzicht in je eigen behoeften en daarnaar leren handelen, zet je vaak stap voor stap in jouw persoonlijke kracht. Dit is een goede voorbereiding op onder meer het verkennen van je arbeidsmarktpositie. Wat past echt bij mij en zet mij in mijn kracht?
 • Inzicht in je persoonlijkheid: het Enneagram. Het Enneagram staat voor een manier van verdiepen die je inzicht geeft in je belangrijkste motieven om zaken niet of juist wel aan te gaan. Inzicht in je eigen talent maar ook je valkuilen, biedt meer houvast wanneer je je bijvoorbeeld gaat orienteren op (vrijwilligers) werk. Welke emotie ligt er aan je handelen ten grondslag en hoe kun je door bewustwording van die emotie je handelen meer kracht bijzetten. Lees verder
 • Mindfulness: vanuit rust kun je gerichter in actie komen. Ademhalingstechnieken en de focus op het hier en nu zorgen ervoor dat acties m.b.t. de doelen die mensen zichzelf willen stellen, gerichter in beeld komen en realistischer worden. Wanneer er meer balans tussen inspanning en ontspanning is, verhoogt dit de eigen effectiviteit en kunnen er vaak gerichter keuzes worden gemaakt m.b.t. De toekomst. Lees verder
 • Toekomstpersperctief: vanuit inzicht in je persoonlijke kracht, je talenten en je karakter gericht de arbeidsmarkt gaan benaderen. Wat kan ik, wat wil ik en wat heb ik te bieden? We gaan op zoek naar passie en haalbare perspectieven. Middels diverse onderzoeken worden zowel werknemersvaardigheden als het arbeidsmarktperspectief van een meer solide basis voorzien. Basale zaken als afspraken nakomen en inzicht in je eigen arbeidsvermogen worden gestimuleerd. Ook is er aandacht voor de manier waarop mensen leren, instructies vasthouden en gericht toe kunnen passen. Lees verder
 • Creativiteit: uit je hoofd, in je gevoel. Niet iedereen kan direct rationeel en theoretisch aan de slag. Door plaatjes, spreuken en foto’s of andere items te verzamelen en die samen te brengen op bijvoorbeeld een doek, ontstaat een creatieve mindmap waardoor de deelnemers hun behoeften ook duidelijker gaan ervaren. Daardoor kan efficiënter gewerkt worden aan iemands doelen op welk gebied dan ook.
  Kracht wil de deelnemers dichter bij hun behoeften en doelen brengen. Samen aan de slag gaan door samen te delen en door te pakken in gerichte acties, is waar wij als team van professionals in geloven. Lees verder

Workshops & activiteiten

 • Sociaal netwerken: hoe verbreed je je eigen mogelijkheden en maak je contact met potentiele werkgevers. Lees verder
 • Sollicitatie Kaffee: samen vacatures zoeken, brainstormen over het benaderen van werkgevers, bedrijfsbezoeken. Lees verder
 • Informele bijeenkomsten om de onderlinge verbondenheid kracht bij te zetten: met kerst en pasen bijvoorbeeld gezellig samen komen, samen koken, samen eten.
 • Samenwerking met andere partners binnen de sociale kaart van Brabant om zo vrijwilligerswerk, maar ook mogelijke stages en ervaringsplekken te creeren.
 • De Kracht-app: deelnemers worden wanneer ze dit willen toegevoegd aan de groepsapp waarin wekelijks nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld en interessante nieuwtjes voorbij komen. Ook vacatures komen voorbij en projecten waarin we met andere organisaties samenwerken aan diverse doelen (b.v. Samen met Zorgbelang het doorbreken van eenzaamheid onder ouderen)
 • K-uisine: Eens per maand wordt er door, voor en met cliënten gekookt bij KR8. Idee is dat men wordt geactiveerd het huis uit te gaan, mee te denken en te doen, onder de mensen te komen en gezond en gezellig eet tegen een sociaal tarief. De 1e "aanschuiftafel" werd door onze gasten, ook uit de buurt en via ons netwerk, als waardevol ervaren..

Op deze manier proberen we reintegratie en participatie extra te bevorderen en werkt het formele deelnemen en het informele samenzijn door in meer kansen voor de toekomst.


Contact

Kracht
Jan Frederik Vlekkeweg 10-16 
5026 RJ Tilburg

 

Marcella Raaijmakers: 06-34671766
Nicolette Beemster: 06-11564987
info@kr8.nu


 Waarborging privacy

Netwerk partners