Kracht | Samen aan de slag

Kracht, dat is wat we willen overbrengen, uitstralen en bevorderen bij de mensen die aan onze begeleiding, workshops en andere groepsactiviteiten deelnemen. We werken samen gericht aan sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Op die manier versterken we zelfredzaamheid waardoor het leven meer kleur krijgt en persoonlijke kracht centraal komt te staan. Delen, leren, lotgenotencontact, het zijn de kernelementen van onze groepsgewijze begeleiding. Vaak wordt dit gecombineerd met individuele begeleiding: vanuit thuis wordt gewerkt aan het doorbreken van patronen die – na of in de eindfase van een gericht therapeutisch traject -  mensen onnodig  beperken en vaak nog te weinig zelfredzaam houden als het gaat om de vertaalslag van therapie naar hun alledaagse leven.  

 

kr8 team groep1

Veiligheid, rust en onbevooroordeelde aandacht, daar staan we voor!

Hoe?

Door te durven delen. 
Dit is vaak al op gang gebracht binnen de therapeutische setting die we middels onze praktijk (www.beemsterraaijmakers) aanbieden en kan door onze praktijkondersteuners in de vorm van individuele begeleiding, maar ook in de vorm van groepsbegeleiding waar ons hele team aan hulpverleners bij betrokken is, juist naar het eigen dagelijks leven van de deelnemers worden doorgetrokken. 
Onze begeleiding binnen onze groepen is erop gericht om die vaardigheden in het alledaagse leven te versterken die therapeutisch zijn aangepakt. Geen groepstherapie, maar verbinding aangaan met de wereld om je heen en dat juist gecombineerd met de eigen, directe leefomgeving van de cliënt. Concrete, praktische en sociaal-maatschappelijke doelen liggen ten grondslag aan onze groepsbegeleiding zodat gericht wordt gewerkt aan het versterken van de zelfredzaamheid. Grip houden op bepalende zaken zoals het bijhouden van belangrijke afspraken, post, een gezonde weekstructuur, deelname aan de groep en dus het huis uit komen en zo werken aan het opbouwen van onafhankelijkheid, vormen de basis van ons aanbod. 
De invulling van onze groepen krijgt telkens opnieuw een persoonlijk tintje door de deelnemers en hun unieke ervaringen en verhalen. We werken aan aspecten als assertiviteit, zelfvertrouwen, eigenwaarde, op een gezonde manier grip krijgen op het alledaagse leven en rust leren vinden door reële doelen te stellen waarmee mensen praktisch aan de slag kunnen. Kracht wil mensen verbinden en daardoor elkaar motiveren en stimuleren om de toekomst vorm te geven. Doel is dat juist de deelnemers van de groep elkaar leren ondersteunen en stimuleren op een gezonde manier. De begeleiding binnen de groep is er dan ook op gericht om zo te werken aan de kwaliteiten die mensen in zich hebben en kunnen gaan benutten voor een gezonder toekomstperspectief zodat zij los komen van hulpverlening en begeleiding en uiteindelijk hun onafhankelijkheid zelfstandig vorm kunnen geven. 
Binnen Kracht vinden wij meerdere acties belangrijk: 

  • Werken aan je eigen kracht
  • Zelfredzamer worden op eigen kracht
  • Doelen leren stellen en waarmaken: waar zit mijn innerlijke kracht
  • Krachtig leren overkomen en je leven concreet vorm geven

Doelgroep

Iedereen die gebaat is bij het hervinden van een stukje Kracht: het stimuleren van eigen daadkracht, het hervinden van geluk, opnieuw oprecht durven te genieten, het leven meer kleur geven en vanuit eigenwaarde en daadkracht de toekomst vormgeven. 
Meer informatie? Kracht, Jan Frederik Vlekkeweg 10-16, 5026 RJ Tilburg, contactpersoon Marcella Raaijmakers: 06-34671766, of Nicolette Beemster: 06-11564987.
 


Contact

Kracht
Jan Frederik Vlekkeweg 10-16 
5026 RJ Tilburg

 

Marcella Raaijmakers: 06-34671766
Nicolette Beemster: 06-11564987
info@kr8.nu


 Waarborging privacyNetwerk partners